Klick ramovi

KLICK RAMOVI

Aluminijumski ramovi za postere sa klik sistemom mogu biti jednostrani, obostrani, prosvetljeni LED modulima ili bez rasvete.

Izrađuju se u standardnim dimenzijama i kačenjima 70x100 cm (vertikalni) i 100x70 cm ( horizontalni), a po potrebi klijenata mogu biti i željenih formata .

Eco Pell